Vennootschap onder firmaWanneer is er sprake van een (vof) vennootschap onder firma? U kunt pas spreken van een vof indien u samen met firmanten (vennoten) een onderneming start. Bij een vennootschap onder firma schakelen de meeste mensen een deskundige in voor het opstellen van een (samenwerkings)contract maar u kunt dit ook gerust zelf opstellen. Voor de inkomstenbelasting geldt een vennoot als ondernemer als degene voldoet aan alle eisen voor het ondernemerschap. In dit geval kunt u als vennoot dus ook profiteren van allerlei ondernemersregelingen zoals de ondernemersaftrek. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de ondernemersaftrek zoals die geldt bij een vennootschap onder firma.

Overigens wordt de vennootschap onder firma voor de btw als geheel tot ondernemer gerekend. Zo bent u gezamenlijk met bijvoorbeeld drie of vier vennoten van een vof ook alle drie of vier ondernemer voor de IB (inkomstenbelasting), terwijl de vof zelf ondernemer is voor de btw. Dat betekent dus dat u als afzonderlijke vennoot (net zoals uw vennoten) voor de btw geen ondernemer bent. Belangrijk om te vermelden is dat uw vof loonheffingen moet afdragen bij het aannemen van personeel.

Is de vennootschap onder firma een rechtspersoon? Nee, de vof is géén rechtspersoon. Dit heeft consequenties aangaande de aansprakelijkheid van iedere vennoot op zich. Want omdat een vennoot geen rechtspersoon is, blijft hij/zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die ontstaan van de vof.

Man-vrouwfirma

Misschien bent u tijdens de zoektocht naar informatie over de vof ook de term 'man-vrouwfirma' tegengekomen. Bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst. Dit is een speciale vorm van een vof. U heeft een man-vrouwfirma indien u samen met uw levenspartner een onderneming start. Overigens gelden voor deze speciale vof gewoon dezelfde regels als voor de standaard vennootschap onder firma. Voldoet u aan de eisen voor 't ondernemerschap en uw partner ook? Dan is automatisch óók elke vennoot ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat betekent logischerwijs dat u ook allebei kan profiteren/gebruikmaken van de bestaande ondernemersregelingen.

Wanneer is er sprake van een z.g. 'ongebruikelijk samenwerkingsverband' bij het uitoefenen van een vof gezamenlijk met een partner? Omdat hier soms sprake van kan zijn, vinden we het belangrijk om u daar in het kort nog even over te informeren. Bij een ongebruikelijk samenwerkingsverband is alleen sprake indien personen geen partner van elkaar zijn, of op een andere wijze in een relatie aan elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld familierelaties). Zo'n samenwerkingsverband komt niet zo vaak voor maar wordt in een vennootschap onder firma bijvoorbeeld wel eens aangegaan tussen tandartsen en tandartsassistentes.

Bij een vof moet worden voldaan aan een urencriterium om gebruik te kunnen maken van bepaalde ondernemersregelingen. Bij een ongebruikelijk samenwerkingsverband tellen echter de ondersteunende werkzaamheden nooit voor het urencriterium mee. Dergelijke werkzaamheden staan daar dus los van. U kunt daar meer over lezen bij Ondernemersaftrek. Als een partner bij een ongebruikelijk samenwerkingsverband niet kan voldoen aan een urencriterium, dan komt die partner ook niet in aanmerking voor de bijzondere ondernemers faciliteiten.

Overigens zijn verder alle regels voor de btw plus loonheffingen identiek aan die van de standaard vof.

Is de man-vrouwfirma een rechtspersoon? Nee, dat is het niet. Want iedere partner in een man-vrouwfirma is met zijn of haar persoonlijke vermogen/bezittingen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de firma.

Zie ook:

Alle belangrijke informatie over de vof leest u op ondernemersplein.nl.

Belangrijke verzekeringen voor ondernemingen

Eén van de eerste verzekeringen die u als (startende) ondernemer aanvraagt is natuurlijk een autoverzekering. Ook al horen risico's nou eenmaal bij het ondernemerschap, dat hoeft niet te betekenen dat u die risico's maar voor lief moet nemen... Hoe regelt u straks uw beroepsaansprakelijkheid? En wat gebeurt er met uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt? Wij kunnen u informeren en adviseren over allerlei belangrijke ondernemersverzekeringen.

« Terug