Wat Is Een MKB Bedrijf?De term MKB staat voor Midden- en kleinbedrijf en deze bedrijven worden ook wel dé banenmotor van Nederland genoemd. Want MKB'ers leveren werk aan maar liefst 4,2 miljoen mensen. De bedrijven tellen maximaal 250 werknemers. Wij hebben de meest belangrijke informatie over deze rechtsvorm op deze pagina voor u beschreven. Op de website van de Belastingdienst kunt u alles lezen op het gebied van belastingregels en waar u aan moet voldoen om als MKB bedrijf beschouwd te worden.

Wat is een MKB'er?

Zoals we al schreven is een MKB'er een Midden- en kleinbedrijf. Deze ondernemingen bestaan uit maximaal 250 werknemers. In Nederland is het Midden- en kleinbedrijf goed voor bijna 60% bedrijfsomzet. Het is daarmee de belangrijkste peiler waar de economie op rust. MKB bedrijven moeten aan een flink aantal verplichtingen voldoen om als zodanig erkend te worden door officiële instantie en de Belastingdienst. Die verplichtingen beschrijven we in het kort hieronder. Maar eerst informeren we u over de verschillende MKB rechtsvormen en de definities van 't Midden- en kleinbedrijf (vastgesteld door de Europese Commissie).

Verschillende rechtsvormen voor MKB ondernemingen

Voor MKB ondernemingen zijn er verschillende rechtsvormen waarvoor u kunt kiezen. MKB bedrijven zijn vaak een eenmanszaak, een B.V. of een vof (vennootschap onder firma). Als startende ondernemer kunt u het beste beginnen met een eenmanszaak. Deze eenmanszaak wordt door de Europese Commissie ook wel gedefinieerd als zijnde 'Micro' (zie: Definities). Met deze eenmanszaak heeft u minder dan 10 werknemers in dienst. Het is als MKB'er ook mogelijk om een z.g. commanditaire vennootschap of maatschap te starten.

Definities

De Europese Commissie heeft voor het Midden- en kleinbedrijf een aantal definities vastgesteld.

1.   Een middelgrote onderneming: Deze bestaat uit minder dan 250 werknemers. De jaaromzet bestaat uit ten hoogste 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal die kleiner is of gelijk is aan 43 miljoen euro.

2.   Kleine onderneming: Deze MKB onderneming heeft minder dan 50 werknemers in dienst. De netto-jaaromzet bestaat uit maximaal 10 miljoen euro (of een balanstotaal die kleiner is of gelijk is aan 10 miljoen euro).

3.   Micro-onderneming: De meeste startende ondernemers die een MKB bedrijf oprichten, die registreren zich met deze rechtsvorm bij de KvK. De Micro-onderneming heeft minder dan 10 werknemers in dienst en heeft een maximale jaaromzet van 2 miljoen euro (of heeft een jaarlijks balanstotaal die kleiner is of gelijk is aan 2 miljoen euro).

Aan welke verplichtingen moet mijn MKB bedrijf voldoen?

Op de website van de Belastingdienst kunt u achterhalen aan welke verplichtingen uw MKB bedrijf moet voldoen om als volwaardige onderneming te worden beschouwd. Uw boekhouder kan u daar ook over informeren.

Hoe richt ik als MKB'er een onderneming op?

Zoals u wellicht weet, verschilt het per type rechtsvorm c.q. onderneming wat u ervoor moet doen om deze op te richten. In ieder geval moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In principe hoeft u voor een eenmanszaak (stel als u een 'micro-onderneming' opricht) om deze te laten ontstaan niet veel meer te doen. Wij raden u wel aan om voor het opstarten van andere rechtsvormen (zoals een vof, een maatschap of een cv) een contract op te stellen.

Want u werkt immers samen met meerdere vennoten. U kunt een contract zelf opstellen. Richt u een NV of BV op? In dat geval moet u daarvoor een notaris inschakelen. Bedenk van te voren goed welke rechtsvorm voor u de meeste fiscale voordelen oplevert. Stel ook contracten op voor de bedrijfsvoering.

Contracten

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld contracten die u sluit met uw toekomstige leveranciers, de algemene voorwaarden van uw bedrijf, huurcontracten, contracten voor personeel en opdrachtbevestigingen. Voor u als startende ondernemer is dit misschien wel een gigantische klus, naast alle zaken die u in de opstartfase al moet regelen, maar u kunt het beste direct vanaf de opstartfase alles goed voor elkaar hebben dan straks achter de feiten moeten aanlopen.

Mijn bankzaken en verzekeringen regelen

Als bedrijf bent u verplicht om een eigen rekening te hebben. Regel al uw zaken eenvoudig met internetbankieren. Naast een bankrekening heeft u misschien ook een financiering voor uw bedrijf nodig. Daarover informeren we u onderaan deze pagina. Bezuinig ook zeker niet op de belangrijkste verzekeringen! Sluit tenminste een aantal van de onderstaande verzekeringen af als MKB'er:

  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV);
  • Ziektekostenverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering;
  • CAR verzekering;
  • Verzuimverzekering voor werknemers;

Registraties regelen

Het wordt nogal eens onderschat door ondernemers.... registraties regelen. Maar het goed regelen van uw registraties is een zeer belangrijk en wezenlijk onderdeel bij de opstart van uw onderneming. Registraties helpen u bij de bescherming van uw eigen producten. Belangrijke registraties zijn onder meer de merkregistratie, octrooibescherming en het intellectuele eigendom.

MKB bedrijven die zich voornamelijk richten op de verspreiding van kunst, wetenschap, letterkunde of zaken die een z.g. 'persoonlijke stempel' dragen, die ontvangen daar al automatisch auteursrecht op. Dit hoeft u dus niet aan te vragen.

Bedrijfsfinanciering aanvragen

Het is voor de meeste MKB'ers mogelijk om een bedrijfsfinanciering aan te vragen. U kunt daarmee bijvoorbeeld een bedrijfspand aanschaffen of investeren in goederen. De meeste ondernemers sluiten ook een zakelijke autofinanciering af. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een betrouwbare en vooral goedkope financial lease. Daarmee financiert u een nieuwe of gebruikte wagen en daar bent u meteen economisch eigenaar van. Het is met financial lease mogelijk om al vanaf de start van het bedrijf te profiteren van aantrekkelijke fiscale voordelen!

Leasevoorraad Personenauto's »  Leasevoorraad Bedrijfswagens Â»  Financial Lease Calculator Â»  Financial Lease Makelaar Â»  Contact Â»

« Terug